BAN QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM KHCN – VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP

VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP

BAN QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM KHCN

Đ/c: Km2, Đường Phạm Văn Đồng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0963 567 166 / 097 990 6868 # https://biocity.com.vn

    Call Now Button
    0