• Kiểm soát hiệu quả rệp sáp, nhện đỏ, sâu rầy, khắc tinh côn trùng – DT02 500g0
  • Kiểm soát hiệu quả rệp sáp, nhện đỏ, sâu rầy, khắc tinh côn trùng – DT02 500g2
  • Kiểm soát hiệu quả rệp sáp, nhện đỏ, sâu rầy, khắc tinh côn trùng – DT02 500g0
  • Kiểm soát hiệu quả rệp sáp, nhện đỏ, sâu rầy, khắc tinh côn trùng – DT02 500g2

Kiểm soát hiệu quả rệp sáp, nhện đỏ, sâu rầy, khắc tinh côn trùng – DT02 500g

Kiểm soát hiệu quả rệp sáp, nhện đỏ, sâu rầy, khắc tinh côn trùng, sâu hại

Chi tiết sản phẩm

Thành phần

Chất hữu cơ: 15 %; Độ ẩm: 30%; pHH2O: 5.

Metarhizium sp: 1×106 CFU/g; Beauveria sp: 1×106 CFU/g

Công dụng

 – Vi nấm nhiễm vào côn trùng, mọc tơ và sinh bào tử trên đốt bụng, đốt chân, làm cho côn trùng ngừng ăn rồi chết cứng và bào từ lây nhiễm ra bầy đàn côn trùng gây hại.

– Tiêu diệt sâu hại, côn trùng, kén, ấu trùng và trứng của trùng. Lây lan nhanh – tiêu diệt triệt để.

Hướng dẫn sử dụng

 *Rắc gốc: Tùy mức độ côn trùng gây hại, tuổi cây sử dụng 10-20g chế phẩm DT02 vào gốc cây, phân bố đều dưới tán cây rồi tưới hoặc nhờ nước vi nấm phân tán vào hệ rễ.

* Tưới gốc hoặc phun: Pha 500gr với 200-400 lít nước phun 15-30 ngày/lần để phòng trừ hiệu quả

Sản phẩm tương tự

Call Now Button
0